Događanja   >   Sportska događanja   >   EUROBASKET 2015- TEST TURNIR   >

EUROBASKET 2015- TEST TURNIR

 

ESTONIJA - BIH                                  18:00H
HRVATSKA - IZRAEL                          21:00H

Slijedeće blagajne su u funkciji:

Blagajne između ulaza D i A (SZ) od 10:00 do 21:00
Blagajne između ulaza C i D (SI) od 10:00 do 21:00
Blagajne između ulaza B i C (JI) od 10:00 do 21:00.

Cijene ulaznica su 20, 30, 40 i 50 kn ovisno o poziciji sjedenja.