Za informacije o pacijentima u stacionaru Arena Zagreb, molimo Vas kontaktirati broj 01/2231- 107 u periodu od 15:00-17:00h