ViĊĦenamjenska sportska dvorana Arena Zagreb

Arena Zagreb inicijalno je zamišljena kao centralna sportska dvorana s 15.000 sjedećih mjesta za potrebe održavanja Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. Smještena je u jugozapadnom dijelu grada Zagreba, na Laništu, na jednom od glavnih ulaza u grad - u nastavku osi Savske ceste i Jarunskog jezera.
 
Arena Zagreb zauzima tlocrtnu površinu od 29.540 m2, s ukupno 90.340 m2 bruto površine na 6 etaža (podrum, prizemlje i 4 kata). Funkcionalna podjela prostora po etažama slijedi logiku kretanja različitih korisnika. Tako je podzemna etaža garažni prostor, a prizemlje na koti okolnog terena rezervirano je za sportaše, izvođače, management, upravu i sl.
 
Etaža 1. kata s vanjskim prilaznim pješačkim platoom predstavlja osnovnu razinu ulaza posjetitelja u građevinu. S tog nivoa posjetitelji se razdvajaju ili izravno na tribinu ili na razinu 3. kata, odnosno prizemlja. Prostori dostupni svim posjetiteljima opremljeni su odgovarajućim ugostiteljskim punktovima, kao i sanitarnim i garderobnim prostorima. Četiri ugostiteljska prostora, smještena na 1. katu, imaju pristup i izvana, te se mogu koristiti neovisno od ostatka dvorane.
 
Drugi kat rezerviran je za medije i vip posjetitelje, dok je na 4. katu smještena tehnička galerija. Sve navedene zone međusobno su neovisne i opskrbljene dovoljnim brojem međusobno odvojenih prilaza, čime je postignut jasan sistem kretanja, jednostavno i brzo punjenje i pražnjenje dvorane, te je izbjegnuto nepoželjno miješanje tokova kretanja svih njenih korisnika.  
 
U  dvorani je predviđeno održavanje raznih sportskih manifestacija kao što su: rukomet, košarka, odbojka, mali nogomet, tenis, stolni tenis, gimnastika, badminton, boks, hrvanje, ostali borilački sportovi, dvoranska atletika, hokej na ledu i ostali slični sportovi, ali i kulturnih, poslovnih, izložbeno-sajamskih i zabavnih događanja: koncerata, izložbi, sajmova, konvencija i kongresa.
 
Fleksibilnost korištenja najizraženija je u višestrukim modalitetima transformacije gledališta. Prema osnovnoj konfiguraciji sjedala za održavanje rukometnih utakmica (također košarke, odbojke, tenisa, hokeja i malog nogometa) osigurano je 15.024 sjedećih mjesta u gledalištu. Tribine su koncipirane na način da je donjih 15 (26) redova predviđeno kao teleskopsko gledalište, dok je preostali dio gledališta fiksan i obuhvaća donju i gornju tribinu.
 
Oblikovanje je snažno inspirirano značajnošću objekta u kontekstu grada, ali istodobno i jednostavnim reinterpretiranjem osnovnog volumena školjke dvorane i njezine primarne nosive konstrukcije. Snažnom sinergijom konstrukcije i oblikovanja stvoren je jedinstveni oblikovni izričaj, u kojemu je njegova pojavnost usko vezana uz odabrani sustav konstrukcije - 86 prednapetih armirano-betonskih fasadnih lamela, ispunjenih translucentnom fasadnom opnom, tvore osnovni volumen nadzemnog dijela građevine. Cijeli objekt uklopljen je u okolinu pješačkom platformom, koja se pruža uokolo i stapa s terenom –pristupnom tribinom za pješake na istoku te na zapadu preko tri pješačke rampe novog trga ispred trgovačkog centra Arena Centar.
 
Zahvaljujući dizajnu i veličini, Arena Zagreb neizostavan je dio vizualnog identiteta grada Zagreba, koji s ostalim znamenitostima predstavlja sliku grada na globalnoj razini.