arena zagreb arena zagreb
Najam AreneObavijesti
Početna   >   Najam Arene   >   Cjenik   >

Cjenik

 
         
Zagrebački holding d.o.o.
 
 
Vukovarska 41      
HR-10 000 Zagreb       
    VIŠENAMJENSKA DVORANA    
Zagreb, 4.11.2015. "Arena Zagreb"
CJENIK USLUGA 
   
         
1. KORIŠTENJE VELIKE DVORANE    
Tehnički podaci:
- površina partera s izvučenim teleskop tribinama je 2.050 m2, dimenzija 32x64m, kapacitet 15.200 sjedala, ukupno max 18.600;
- površina partera sa zatvorenim teleskop tribinama je 5.500 m2, dimenzija 57x97m; kapaciteta 10.000 sjedala, ukupno max 18.600;
 
  OZNAKA OPIS JED.MJERE CIJENA
Vrsta događanja: Jednodnevna obiteljska događanja, sportska događanja i utakmice te koncerti i sl.
1.1. VD-MAXI-P dvorana s publikom, sve tribine, do 18.600 posjetilaca kn/događanje 180.000,00 kn
1.1.2. VD- MAXI-SP dvorana s publikom,sportsko događanje,do 15.000 posjetilaca kn/događanje 150.000,00 kn
1.2. VD-MIDI-P dvorana s publikom, tribine bez 3.nivoa, do 12.000 posjetilaca kn/događanje 150.000,00 kn
1.2.1. VD-MIDI-SP dvorana s publikom,sportsko događanje,do 12.000 posjetilaca kn/događanje 120.000,00 kn
1.3. VD-MINI-P dvorana s publikom, tribine bez 2. i 3.nivoa, do 8.000 posjetilaca kn/događanje 130.000,00 kn
1.4. VD-POLA-P dvorana s publikom, polovica uzduzno/poprecno, do 4.000 posjetilaca kn/događanje 100.000,00 kn
1.4.1. VD-POLA-SP dvorana s publikom, sportsko događaje, do 8.000 posjetilaca kn/događanje 90.000,00 kn
1.4.2. VD-XSS-P dvorana s publikom,parter do 4.000 posjetilaca kn/događanje 100.000,00 kn
1.4.3. VD-XSS-SP dvorana s publikom, sportsko događanje, do 4.000 posjetilaca kn/događanje 70.000,00 kn
1.5. VD-DOD svaka dodatna ponavljajuća izvedba, do 18.600 posjetilaca kn/izvedba 90.000,00 kn
1.6. VD-MINI-DOD svaka dodatna ponavljajuća izvedba, do 8.000 posjetilaca kn/izvedba 60.000,00 kn
1.6.2. VD-XSS-DOD svaka dodatna ponavljajuća izvedba, do 4.000 posjetilaca kn/izvedba 50.000,00 kn
Vrsta događanja: parter bez tribina - sajmovi, kongresi, seminari, izložbe i sl.
1.7. VD-PART-PV dvorana s publikom/posjetiteljima, parter veliki, do 5.500 m2 površine kn/događanje 90.000,00 kn
1.8. VD-PART-PM dvorana s publikom/posjetiteljima, parter mali, do 3.000 m2 površine kn/događanje 70.000,00 kn
1.9. VD-PART-DOD svaki dodatni dan sajma/kongresa/izložbe kn/dan 40.000,00 kn
Vrsta događanja: probe, treninzi, pripreme, raspreme i sl.
1.10. VD-BP-D08 dvorana bez publike, samo parter, 0-8h dnevno kn/dan 8.000,00 kn
1.11. VD-BP-D24 dvorana bez publike, samo parter, 8-24h dnevno kn/dan 11.000,00 kn
1.12. VD-BP-S08 dvorana bez publike i bez posebnih zahtjeva,   8h do 16h kn/sat 2.000,00 kn
1.13. VD-BP-S24 dvorana bez publike i bez posebnih zahtjeva, 16h do 22h kn/sat 3.000,00 kn
Vrsta događanja: snimanje, fotografiranje, u funkciji kulise i sl.
1.14. VD-MEDIA-R8 dvorana za snimanje kratkih reklama, fotografiranje i sl., 0-8h dnevno kn/dan 8.000,00 kn
1.15. VD-MEDIA-R24 dvorana za snimanje kratkih reklama, fotografiranje i sl., 8-24h dnevno kn/dan 11.000,00 kn
1.16. VD-MEDIA-F8 dvorana za snimanje filmova, kao scena, kulisa, 0-8h dnevno  kn/dan 12.000,00 kn
1.17. VD-MEDIA-F24 dvorana za snimanje filmova, kao scena, kulisa, 8-24h dnevno kn/dan 18.000,00 kn
Tehnička podrška u velikoj dvorani - dodatne usluge
1.18. VD-TEH-P8 tehnička priprema dvorane, do 8h dnevno, praćenje događanja kn/dan 8.000,00 kn
1.19. VD-TEH-P24 tehnička priprema dvorane, do iznad 8h dnevno, praćenje događanja kn/dan 10.000,00 kn
1.20. VD-TRIB postavljanje ili rastavljanje pomičnih tribina, komplet kn/radnja 12.000,00 kn
1.21. VD-PRKT postavljanje ili rastavljanje parketnog poda, komplet kn/radnja 9.000,00 kn
1.22. VD-SMFR tehnička podrška rada glavnog semafora kn/dan 2.000,00 kn
1.23. VD-TPSN dodatak na postavu jednokratnog tapisona kn/m2 10,00 kn
1.24. VD-STLC dodatak na dopremu, postavu i raspremu stolica, do 600 stolica kn/stolica/dan 10,00 kn
1.25. VD-ZSTR-PR pregrađivanje/skraćivanje Arene zastorom iza pozornice kn/radnja 12.000,00 kn
1.26. VD-ZSTR-3K sakrivanje 3.kata (gornji pojas) zastorom kn/radnja 12.000,00 kn
Pojašnjenje:
- Usluga uključuje režijske troškove (troškovi elektrike, vode i plina te čišćenje prije i nakon završetka događaja), troškove dežurnog tehničkog osoblja dvorane na logistici, rasvjeti, instalaterskom dežurstvu i praćenju događanja (tehnička priprema).
- Angažiranje zaštitara za događanje nije uključeno u cijene troškovnika.
- Ponude 1.1. do 1.7. uključuju korištenje jednog velikog spremišta te sobe produkcije, sobu za sastanke te banner i link na web stranicu organizatora sa web stranice Arena Zagreb.
- Ponude 1.1. do 1.4. 3. uključuju 1 dan pripreme, 1 dan događanja, 1/2 dana raspreme te korištenje 350 mjesta u garaži na dan događanja.
- Ponude 1.7. do 1.9. uključuju 2 dana pripreme/probe, 1 dan događanja i 1 dan raspreme, bez korištenja garaže i male dvorane. Svaki dodatni dan samog događanja se naplaćuje.

 
         
2. KORIŠTENJE MALE DVORANE    
 Veličina dvorane je 770 m2, a pripadajućeg skladišta 220 m2.
  OZNAKA OPIS JED.MJERE CIJENA
Vrsta događanja: društvena - manji koncerti, party, modne revije, sajmovi, kongresi, konferencije i sl.
2.1. MD-DRUŠT-SJ8 dvorana sa sjedalima, do 300 posjetilaca, do 8 sati dnevno kn/dan 4.000,00 kn
2.2. MD-DRUŠT-SJ12 dvorana sa sjedalima, do 300 posjetilaca, 8-12 sata dnevno kn/dan 6.000,00 kn
2.3. MD-DRUŠT-ST8 dvorana stajanje, do 500 posjetilaca, do 8 sati dnevno kn/dan 5.000,00 kn
2.4. MD-DRUŠT-ST12 dvorana stajanje, do 500 posjetilaca, 8-12 sata dnevno kn/dan 7.500,00 kn
2.5. MD-LOG dodatak na pripremu  kn/dan 2.000,00 kn
2.6. MD-PARTY-ST24 dvorana stajanje/sjedenje, do 500 posjetilaca, noćni termin, 18-06 h, s tehničkom pripremom i logistikom kn/dan 12.000,00 kn
Vrsta događanja: sportska - treninzi, utakmice, rekreacija, probe i sl.
2.7. MD-SPORT-P dvorana s publikom, do 100 posjetilaca, s pripremom, do 8 sati dnevno kn/dan 5.000,00 kn
2.8. MD-SPORT-D1 dvorana bez publike i bez posebnih zahtjeva,   8h do 16h kn/dan 2.000,00 kn
2.9. MD-SPORT-D2 dvorana bez publike i bez posebnih zahtjeva, 16h do 22h kn/dan 2.500,00 kn
2.10. MD-SPORT-S1 dvorana bez publike i bez posebnih zahtjeva,   8h do 16h kn/sat 200,00 kn
2.11. MD-SPORT-S2 dvorana bez publike i bez posebnih zahtjeva, 16h do 22h kn/sat 250,00 kn
Vrsta događanja: tehnička priprema i rasprema
2.12. MD-LOG dodatak na pripremu ozvučenja i rasvjete kn/dan 1.000,00 kn
2.13. MD-TPSN dodatak na postavu jednokratnog tapisona kn/m2 10,00 kn
2.14. MD-STLC dodatak na dopremu, postavu i raspremu stolica, do 300 stolica kn/stolica/dan 10,00 kn
Pojašnjenje:
- Usluga uključuje režijske troškove (troškovi elektrike, vode i plina te čišćenje prije i nakon završetka događaja), troškove dežurnog tehničkog osoblja dvorane na logistici, instalaterskom dežurstvu i praćenju događanja. Angažiranje zaštitara događanja nije u cijeni.
- Prostor male dvorane uključuje i dodatne pomoćne prostore: dvije timske svlačionice, wc, skladište i sobu za trenera.
- Posebni zahtjevi: stavke od 2.1. do 2.6. uključuju u cijenu još i predvorje sa šankom, dodatnu sobu, wc te pristup iz južnog ulaza i 1 zaštitara.

 
         
3. KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA    
 Korištenje dodatne opreme (flipchart, prezentacija, ozvučenje) dodaje se posebno.
  OZNAKA OPIS JED.MJERE CIJENA
Pozicija u objektu: NIVO 0 - prizemlje, ulaz sportaša i izvođača
3.1. PP-JUG-SJ8 Multifunkcionalna dvorana, 430 m2, stolovi i stolice, do 8 sati dnevno kn/dan 3.500,00 kn
3.2. PP-JUG-SJ24 Multifunkcionalna dvorana, 430 m2, stolovi i stolice, 8-24 sata dnevno kn/dan 5.250,00 kn
3.3. PP-JUG-ST8 Multifunkcionalna dvorana, 430 m2, bez inventara, do 8 sati dnevno kn/dan 3.000,00 kn
3.4. PP-JUG-ST24 Multifunkcionalna dvorana, 430 m2, bez inventara, 8-24 sata dnevno kn/dan 4.500,00 kn
3.5. PP-JUG-S Multifunkcionalna dvorana, 430 m2, po satu kn/sat 700,00 kn
3.6. PP-SOBA-S24D Radne sobe, 22-24 m2 kn/dan 300,00 kn
3.7. PP-SOBA-S40D Radne sobe, 40 m2 kn/dan 400,00 kn
3.8. PP-0.154 Uredski prostor - otvoreni prostor, 435 m2 kn/mjesec 13.500,00 kn
3.9. PP-0.159 Ured 1, 24,3 m2 kn/mjesec 900,00 kn
3.10. PP-0.160 Soba za sastanke, 21,8 m2 kn/mjesec 800,00 kn
3.11. PP-0.161 Ured 2, 24,3 m2 kn/mjesec 900,00 kn
3.12. PP-0.162 Ured 3, 24,3 m2 kn/mjesec 900,00 kn
3.13. PP-0.163 Ured 4, 21,8 m2 kn/mjesec 800,00 kn
3.14. PP-0.164 Ured 5, 24,3 m2 kn/mjesec 900,00 kn
3.15. PP-0.165 Ured 6, 21,8 m2 kn/mjesec 800,00 kn
3.16. PP-0.166 Ured 7, 23,7 m2 kn/mjesec 800,00 kn
3.17. PP-0.167 Ured 8, 40,7 m2 kn/mjesec 1.400,00 kn
3.18. PP-0.168 Ured 9, 39 m2 kn/mjesec 1.400,00 kn
3.19. PP-1.159 Spremište male dvorane-teretana, 228,9m2 kn/mjesec 2.300,00 kn
3.19.1. PP-0.067 Spremište br.5-teretana,297m2 kn/mjesec 2.970,00 kn
3.20. PP-1.203 Spremište (generalni najam skladišta do 100m2) kn/mjesec 1.000,00 kn
3.21. PP-PROD Sobe za produkciju, 8 prostorija, sanitarije, oko 90 m2, sjever kn/dan 1.500,00 kn
Pozicija u objektu: NIVO 1 - Ulaz posjetitelja
3.22. PP-KARTE-D Soba za prodaju ulaznica, dnevno korištenje  kn/dan/soba 300,00 kn
3.23. PP-KARTE-M Soba za prodaju ulaznica, mjesečno korištenje prostora kn/mjesec 2.000,00 kn
Pojašnjenje:
- stavke 3.1. do 3.7. uključuju: poseban ulaz (jug), info pult, wc i čajnu kuhinju/šank te režijske troškove,uključivo čišćenje.
- stavke 3.8. do 3.20. predstavljaju osnovnu naknadu, a režijski troškovi s čišćenjem i tekuće održavanje dodatno se naplaćuju sukladno
  posebnoj Suglasnosti
 
         
4. KORIŠTENJE VIP LOŽA I SALONA    
Na raspolaganju je 10 VIP loža , sveukupno oko 190 sjedećih VIP mjesta.
  OZNAKA OPIS JED.MJERE CIJENA
VIP LOŽE
4.1. VIP-LOZA-10M Loža 10 mjesta, godišnje kn/loža/godina 125.000,00 kn
4.2. VIP-LOZA-19M Loža 19 mjesta, godišnje kn/loža/godina 238.000,00 kn
4.3. VIP-LOZA-21M Loža 21 mjestom, godišnje kn/loža/godina 263.000,00 kn
4.4. VIP-LOZA-22M Loža 22 mjesta, godišnje kn/loža/godina 275.000,00 kn
4.5. VIP-LOZA-24M Loža 24 mjesta, godišnje kn/loža/godina 300.000,00 kn
4.6. VIP-LOZA-44M Loža 44 mjesta, godišnje kn/loža/godina 550.000,00 kn
4.7. VIP-LOZA-MJ Pojedinačno mjesto u loži za praćenje događaja kn/mjesto/godina 10.300,00 kn
4.8. VIP-LOZA-DN Loža korištenje tijekom dana ili večeri kad nema događanja kn/loža/dan 1.000,00 kn
Pojašnjenje:
- Usluga uključuje režijske troškove (troškovi elektrike, vode i plina te čišćenje prije, tijekom i nakon završetka boravka), troškove dežurnog tehničkog osoblja. Cijena uključuje prisustvovanje svim događanjima u dvorani u korištenom periodu.
- Cijena VIP Lože po događanju iznosi 80% prodajne cijene VIP ulaznice za događanje.
- Cijena polugodišnjeg korištenja iznosi 50% cijene za odgovarajuću ložu, za stavke od 4.1. do 4.7..
VIP KLUB "ARENA" - godišnja pretplata
4.9. VIP-KLUB-GP1 Godišnja pretplata jednog mjesta u VIP salonu, 1-5 mjesta kn/mjesto/godina 5.000,00 kn
4.10. VIP-KLUB-GP5 Godišnja pretplata jednog mjesta u VIP salonu, 6-15 mjesta kn/mjesto/godina 4.500,00 kn
4.11. VIP-KLUB-GP15 Godišnja pretplata jednog mjesta u VIP salonu, >16 mjesta kn/mjesto/godina 4.000,00 kn
4.12. VIP-KLUB-S Godišnja pretplata cijele VIP salon sobe, množi se s brojem mjesta kn/mjesto/godina 4.500,00 kn
Pojašnjenje:
- U cijenu stavke 4.12. uključeni su, osim režija i osoblja, i brandiranje sobe na jednom mjestu logom firme.
VIP KLUB "ARENA"  (VIP saloni)- po događanju
4.13. VIP-KLUB-D1 Mjesta u VIP salonu, 1-5 mjesta po događanju kn/mjesto 50%  VIP lože
4.14. VIP-KLUB-D5 Mjesta u VIP salonu, 6-15 mjesta po događanju kn/mjesto 50%  VIP lože
4.15. VIP-KLUB-D15 Mjesta u VIP salonu, >16 mjesta po događanju kn/mjesto 50%  VIP lože
4.16. VIP-KLUB-S Mjesta u VIP salonu, cijela soba, po događanju kn/mjesto 50%  VIP lože
Pojašnjenje:
- U cijenu stavke 4.16. uključeni su režijski troškovi i troškovi dežurnog osoblja.
- Stavke koje se odnose na sezonsku pretplatu pretpostavljaju 25-30 događanja godišnje (koncerti, sport, obiteljska događanja i sl). Ukoliko je broj događanja u godini manji od 25 obračunat će se 80% cijene iz cjenika.
- Cijena polugodišnjeg korištenja VIP salona iznosi 50% cijene za odgovarajući salon, za stavke od 4.9. do 4.12.
- Usluga uključuje režijske troškove (troškovi elektrike, vode i plina te čišćenje prije, tijekom i nakon završetka boravka), troškove dežurnog tehničkog osoblja.
 
         
5. KORIŠTENJE OSTALIH PROSTORA UNUTAR OBJEKTA    
  OZNAKA OPIS JED.MJERE CIJENA
Pozicija u objektu: NIVO 1 - Ulaz posjetitelja
5.1. OP-GARD-0 Prostor gaderobe -prizemlje,100 m2 kn/pozicija/dan 800,00 kn
5.2. OP-GARD-(1-6) Prostor garderobe, nivo1 (fun-shop corneri i sl.), 40 m2, 6 pozicija kn/pozicija/dan 350,00 kn
5.3. OP-GARD (7-14) Prostor garderobe, nivo3 (fun-shop corneri i sl.), 40 m2, 8 pozicija kn/pozicija/dan 200,00 kn
5.4. OP-SVNR Prostor za prodaju suvenira, nivo1, 65 m2 kn/dan 800,00 kn
Pozicija u objektu: NIVO 2 - VIP sektor
5.5. OP-KONF-S Dvorana za press konferencije, 75 m2, po satu kn/sat 800,00 kn
5.6. OP-MEDIA-S Dvorana za medije (povezana sa dvoranom za press), 75 m2, po satu kn/sat 800,00 kn
5.7. OP-KONF-D Dvorana za press konferencije, 75 m2, po danu kn/dan 1.400,00 kn
5.8. OP-MULTI-OP1 Multifunkcionalni prostor "open space", VIP, 153 m2 kn/dan 1.500,00 kn
5.9. OP-MULTI-OP2 Multifunkcionalni prostor "open space", 100 m2 kn/dan 800,00 kn
5.10. OP-MULTI-OP3 Multifunkcionalni prostor "open space", 50 m2 kn/dan 600,00 kn
Zatvoreni prostor oko velike dvorane, na nivoima 0, 1 i 3
5.11. OP-STAND-M Postava štanda / manje pokretne naprave u reklamne svrhe, 2-5 m2 kn/štand/događaj 250,00 kn
5.12. OP-STAND-T Postava štanda / manje pokretne naprave u komercijalne svrhe, 2-5 m2 kn/štand/događaj 750,00 kn
5.13. OP-PROMO Dijeljenje letaka i promo-materijala, po angažiranom djelitelju kn/dj/događaj 200,00 kn
Tehničke i pomoćne prostorije
5.14. OP-SPREM Dodatno skladište veličine cca 250 m2 kn/dan 1.000,00 kn
5.15. OP-GARD-V Dodatno velika garderoba/svlačionica, 60 m2 kn/dan 1.000,00 kn
5.16. OP-GARD-M Dodatno manja garderoba/Svlačionica, 10 m2 kn/dan 200,00 kn
Pojašnjenje:
- stavke 5.5. i 5.6. uključuju u cijenu opremu i djelatnika za razglas.
 
         
6. KORIŠTENJE VANJSKOG PROSTORA    
Usluga uključuje korištenje te režijske troškove (čišćenje prije i nakon završetka događaja, dežurno osoblje). Priključak struje nije uključen.
  OZNAKA OPIS JED.MJERE CIJENA
Pozicije su na nivoima 0 (prizemlje) i 1 (gornji plato)
6.1. VP-STND-R štand /manje pokretne naprave u reklamne svrhe kn/štand/dan 200,00 kn
6.2. VP-STND-P štand /manje pokretne naprave u prodajne svrhe kn/štand/dan 500,00 kn
6.3. VP-STND-UM štand /manje pokretne naprave u ugostiteljske svrhe, <5 m2 kn/štand/dan 800,00 kn
6.4. VP-STND-US štand /manje pokretne naprave u ugostiteljske svrhe, 5-10 m2 kn/štand/dan 1.200,00 kn
6.5. VP-STND-UV štand /manje pokretne naprave u ugostiteljske svrhe, >10 m2 kn/štand/dan 1.500,00 kn
6.6. VP-PROM-200 Promidžbeno događanje - šator, pozornica, promo-štand, <200 m2 kn/m2/dan 4.000,00 kn
6.7. VP-PROM-500 Promidžbeno događanje - šator, pozornica, promo-štand, 200-500 m2 kn/m2/dan 8.000,00 kn
6.8. VP-STND-N Korištenje i postava gotovih dizajniranih štandova Arene kn/kom/dan 1.500,00 kn
6.9. VP-FOTO dozvola fotografiranja na vanjskom prostoru, s kadrovima Arene kn/dan 1.000,00 kn
Tehnička podrška - dodatne usluge
6.10. PE-STND-M Priključak električne energije, za štand/vozilo 2-5m2 kn/kom/dan 300,00 kn
6.11. PE-STND-V Priključak električne energije, za štand/vozilo 5-15m2 kn/kom/dan 500,00 kn
 
         
7. KORIŠTENJE GARAŽE I PARKIRALIŠTA    
Usluga uključuje korištenje te režijske troškove (čišćenje prije i nakon završetka događaja, dežurno osoblje). 
  OZNAKA OPIS JED.MJERE CIJENA
Garaža
7.1. G-MAXI-600 Cijela garaža za potrebe događanja (VIP gosti, organizator), 600 mj. kn/dan 10.000,00 kn
7.2. G-POLA-350 Dio garaže za potrebe događanja (VIP gosti, organizator), 350 mjesta kn/dan 7.000,00 kn
7.3. G-PM-D Garažno mjesto za goste za potrebe događanja, po danu kn/mjesto/dan 50,00 kn
7.4. G-PM-S Garažno mjesto za goste za potrebe događanja, po satu kn/mjesto/sat 25,00 kn
7.5. G-POLA-200 Dio garaže za javne potrebe, do 250 mjesta kn/mjesto/sat 25,00 kn
7.6. G-SKL Korištenje skladišnog prostora u garaži kn/m2/mjesec 25,00 kn
 
         
8. UGOSTITELJSTVO    
Usluga uključuje korištenje te režijske troškove (struja, voda, plin), čišćenje kao i korištenje postojeće infrastrukture i opreme u objektu na predmetnim pozicijama.
  OZNAKA OPIS JED.MJERE CIJENA
Šankovi s pripadajućim spremištem
8.1. U-SANK0-D Šank na nivou 0, parter, po događanju kn/šank/dan 3.600,00 kn
8.2. U-SANK1-D Šank na nivou 1, po događanju kn/šank/dan 4.000,00 kn
8.3. U-SANK2-D Šank na nivou 2 - VIP, po događanju kn/šank/dan 1.000,00 kn
8.4. U-SANK3-D Šank na nivou 3, po događanju kn/šank/dan 3.300,00 kn
8.5. U-VIP-D Korištenje svih šankova VIP zone, po događanju kn/dan 3.000,00 kn
8.6. U-BEZV-M Korištenje svih šankova osim VIP zone, mjesečni kn/mjesec 117.500,00 kn
8.7. U-BEZP-D Korištenje svih šankova osim partera, mjesečni kn/mjesec 113.300,00 kn
8.8. U-VIP-M Korištenje VIP zone (2.kat), mjesečni kn/mjesec 7.500,00 kn
8.9. U-6000-OBIT Za obiteljsko događanje (ne-koncert), do 6.000 posjetilaca kn/dan 10.000,00 kn
8.10. U-6000-SPRT Za sportsko događanje (utakmica), do 6.000 posjetilaca kn/dan 14.400,00 kn
8.11. U-6000-KONC Za koncertno događanje, do 6.000 posjetilaca kn/dan 21.600,00 kn
8.12. U-11000-OBIT Za obiteljsko događanje (ne-koncert), do 11.000 posjetilaca kn/dan 18.000,00 kn
8.13. U-11000-SPRT Za sportsko događanje (utakmica), do 11.000 posjetilaca kn/dan 25.200,00 kn
8.14. U-11000-KONC Za koncertno događanje, do 11.000 posjetilaca kn/dan 32.400,00 kn
8.15. U-18600-OBIT Za obiteljsko događanje (ne-koncert), do 18.600 posjetilaca kn/dan 28.800,00 kn
8.16. U-18600-SPRT Za sportsko događanje (utakmica), do 18.600 posjetilaca kn/dan 36.000,00 kn
8.17. U-18600-KONC Za koncertno događanje, do 18.600 posjetilaca kn/dan 43.200,00 kn
8.18. U-18600-SPRT2 Za sportsko i koncert događanje, do 18.600 posjetilaca, s dvije pauze kn/dan 54.000,00 kn
Hrana i catering unutar objekta
8.19. U-STND-BP štand za hranu bez pripreme (sendviči, kokice...) kn/štand/dan 1.200,00 kn
8.20. U-STND-P štand za hranu s pripremom (kokice, hot-dog, hamburgeri…) kn/štand/dan 1.200,00 kn
8.21. U-STND-N Korištenje i postava gotovih dizajniranih štandova Arene kn/kom/dan 300,00 kn
8.22. U-CAT-ARENA Catering VIP i ostalo, ponuda usluge organizatoru, Menu 2 kn/osoba/dan 100,00 kn
8.23. U-CAT-ORG Catering VIP i ostalo, u organizaciji ugostitelja, po osobi i događaju kn/osoba/dan 30,00 kn
Kuhinja i restoran
8.24. U-REST Restoran sa šankom, bez kuhinje kn/dan 5.500,00 kn
8.25. U-REST-KHNJ Restoran sa šankom i s kuhinjom kn/dan 8.000,00 kn
8.26. U-KHNJ Kuhinja kn/dan 4.000,00 kn
Obračun prema postotku
8.27. U-POST-20 Korištenje u vidu 15% od brutto zarade prodaje hrane i pića (15-15-70) kn/događaj 15% brutto
8.28. U-POST-33 Korištenje u vidu 33% od netto zarade prodaje hrane i pića (33-33-34) kn/događaj 33% netto
8.29. U-POST-50 Korištenje u vidu 50% od netto zarade prodaje hrane i pića (50-50) kn/događaj 50% netto
8.30. U-POST-66 Korištenje u vidu 66% od netto zarade prodaje hrane i pića (66-34) kn/događaj 66%netto
Pojašnjenje:
- Korisnik šankova i izvršitelj cateringa dostavlja svu robu na dan događanja te odvozi sav višak do podneva idućeg dana.
 
         
9. PARTNER PROGRAM    
Arena sudjeluje kao suorganizator događanja zajedno s glavnim organizatorom događanja.
  OZNAKA OPIS JED.MJERE CIJENA
 
9.1. P-PARTNER-20 Suorganizacija događanja, prihod 20 % od neto prodanih ulaznica kn/događaj % od ulaznica
9.2. P-PARTNER-30 Suorganizacija događanja, prihod 30 % od neto prodanih ulaznica kn/događaj % od ulaznica
9.3. P-PARTNER-40 Suorganizacija događanja, prihod 40 % od neto prodanih ulaznica kn/događaj % od ulaznica
9.4. P-PARTNER-50 Suorganizacija događanja, prihod 50 % od neto prodanih ulaznica kn/događaj % od ulaznica
9.5. P-PARTNER-60 Suorganizacija događanja, prihod 60 % od neto prodanih ulaznica kn/događaj % od ulaznica
9.6. P-PARTNER-70 Suorganizacija događanja, prihod 70 % od neto prodanih ulaznica kn/događaj % od ulaznica
9.7. P-PARTNER-S Sajamska suorganizacija, prihod 40% od netto prodanih ulaznica kn/događaj % od ulaznica
Pojašnjenje:
- Visina postotka definira se ovisno o parametrima ukupnog broja posjetitelja, prihodovanja i paketa preuzetih usluga (organizacija, produkcija, marketing i sl.).
 
10. MARKETING    
Usluga uključuje korištenje te pripremu reklamnog prostora, kao i izradu i montažu. Materijal: baner/vinil i platno-mesh za zastave.
  OZNAKA OPIS JED.MJERE CIJENA
Vanjski reklamni prostor
10.1. MT-BILLB-12O Billboard osvijetljeni, 12 m2 (3x4m), dvotjedno kn/poz/ 2 tjedna 1.600,00 kn
10.2. MT-BILLB-12N Billboard neosvijetljeni, 12 m2 (3x4m), dvotjedno kn/poz/ 2 tjedna 1.300,00 kn
10.3. MT-BILLB-40N Billboard neosvijetljeni vertikalni, 40 m2 (3x13m), dvotjedno kn/poz/ 2 tjedna 3.000,00 kn
10.4. MT-BILLB-5N Billboard neosvijetljeni, 5 m2 (1x5m), dvotjedno kn/poz/ 2 tjedna 800,00 kn
10.5. MT-BACKL-12 Backlight, 12 m2 (3x4m), mjesečno, uključen tisak i montaža kn/poz/ mjesec 8.400,00 kn
10.6. MT-CITYL-2O City light, 2 m2 (1,2x1,8m), osvijetljeni, dvotjedno kn/poz/ 2 tjedna 1.000,00 kn
10.7. MT-ZAST Zastava na istočnoj strani kn/poz/ 2 tjedna 250,00 kn
Unutarnji reklamni prostor
10.8. MT-ZID-O Oglašavanje na zidovima koridora ophoda dvorane, 3x2m kn/poz/ 2 tjedna 1.000,00 kn
10.9. MT-ZID-UL Oglašavanje na zidovima koridora pored ulaza u dvoranu, 1x2m kn/poz/ 2 tjedna 800,00 kn
10.10. MT-STUP-O Oglašavanje na stupovima glavnih koridora, 0,8*1,5m kn/poz/ 2 tjedna 400,00 kn
10.11. MT-STUB Oglašavanje na stubištima, 2,5x1,5m kn/poz/ 2 tjedna 500,00 kn
10.12. MT-OGR Oglašavanje na betonskoj ogradi  ispod VIP loža i salona, 3x0,8m kn/poz/ 2 tjedna 800,00 kn
10.13. MT-LET Oglašavanje letcima na garderobi, VIP zoni i sl., 1.000 listova kn/1000/događaj 500,00 kn
Medijski prostor za događanja
10.14. MT-CNTRL-P Oglašavanje na centralnom četverostranom displeju, 5 x 30 sec.paket kn/paket 1.000,00 kn
10.15. MT-TV-P Oglašavanje na TV monitorima (hodnici i VIP), 20 x 30 sec.paket kn/paket 500,00 kn
10.15. MT-MEDIA Promotivni paket oglašavanja u medijima, 10-15 izdanja, 2-3 mjeseca kn/paket 40.000,00 kn
Ostalo
10.16. MT-VIZIT-O Posjete i obilazak Arene, odrasli kn/osoba 25,00 kn
10.17. MT-VIZIT-D Posjete i obilazak Arene, djeca i omladina kn/osoba 15,00 kn

Na sve stavke se može dati stimulativni popust do 20%!
Sve stavke su izražene bez PDV-a!