arena zagreb arena zagreb
ObavijestiPočetna   >   Obavijesti   >   IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI   >

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

 

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

 

Izjava o digitalnoj pristupačnosti
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Arena Zagreb obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni www.zagrebarena.hr.

Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica u djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 

  • pojedine *.pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

  • pojedine *.pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a *.doc datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;


Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 22.09.2020. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene  pregledom i procjenom sadržaja i programskog koda.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva Zagrebačkom holdingu d.o.o. - Podružnici Arena Zagreb možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti:

  • telefonom na broj:   +385 1 6420 900

  • E-mailom na adresu:  zagrebarena@zagrebarena.hr

  • poštom na adresu:      Zagrebački holding - Podružnica Arena Zagreb, Ulica Vice Vukova 8, 10000 Zagreb


Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13 i 85/15).

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr