arena zagreb arena zagreb
ObavijestiObavijesti
Početna   >   Obavijesti   >   ZAHTJEV ZA UMANJENJE OD 50% IZNOSA ZAKUPNINE    >

ZAHTJEV ZA UMANJENJE OD 50% IZNOSA ZAKUPNINE

 ZAHTJEV ZA UMANJENJE OD 50% IZNOSA ZAKUPNINE
OD 28.11.2020. DO 21.12.2020.
 
Naziv tvrtke/obrta
 
 
OIB tvrtke/obrta
 
 
Djelatnost tvrtke/obrta koja se obavlja u prostoru sukladno Ugovoru o zakupu
Navesti da li je djelatnost zabranjena Odlukom Stožera civilne zaštite RH 
 
Oznaku poslovnog prostora i naziv lokacije na koji se odnosi zahtjev
 
 
Datum podnošenja zahtjeva
 
 
Pečat i potpis odgovorne osobe tvrtke/vlasnika obrta  
 
 
 
 
 
Posebni uvjet:
Zahtjev mogu podnijeti zakupnici koji u trenutku podnošenje zahtjeva nemaju dugovanja prema zakupodavcu.